Pronájem kočárků

Líbí se Vám tyto kočárky? Nechcete je kupovat a přesto byste se s takovou nádherou rádi projeli? Právě pro Vás je zde služba – PRONÁJEM KOČÁRKU.

Zákazníci si mohou tyto nádherné kočárky pronajmout (délka nájmu dle dohody – 1 den, 3 dny, 1 měsíc, 3 měsíce až 1 rok). Všechny kočárky k pronájmu jsou v perfektním stavu a desinfikovány.

 

Při pronajmutí je složena celková cena kočárku a při navrácení je odečtena cena nájmu (popř. opotřebení).

Pronájem se skládá z vratné zálohy (cena kočárku) a samotného půjčovného:

   
   
   
   

 

VZOROVÁ SMLOUVA O PRONÁJMU


dětského kočárku…………………………………….
mezi PRONAJÍMATELEM:
Nad Šutkou 5, Praha 8, 182 00
a NÁJEMCEM: ………………………………………..
…………………………………………
………………………………………….

Den a čas začátku pronájmu………………………
Den a čas ukončení pronájmu……………………
Částka za pronájem……………………………………
Vratná záloha…………………………………………….

Touto smlouvou se pronajimatel zavazuje předat pronajímaný dětský kočárek vyčištěný, vydesinfikovaný a připravený ihned k použití nájemci v den složení vratné kauce nebo jinak smluvenému datu.

Nájemce se svým podpisem zavazuje k:

1/ povinnosti pečovat o svěřěný kočárek dle nejlepšího vědomí a svědomí
2/ není oprávněn k žádným úprávám bez souhlasu pronajímatele
3/ souhlasu krácení vratné zálohy o přiměřenou částku při vzniklé škodě na svěřeném kočárku
4/ k navrácení nejpozději v předem dohodnutém datu ( datum a čas ukončení pronájmu)

Nájemce dále stvrzuje svým podpisem, že je seznámen se stavem pronajímené věci.

V Praze …………………………………..